ENERGIA (Olej i Gaz, Termy, Woda, Górnictwo, Odnawialne Źródła Energii)

MADIFF dostarcza swoje usługi w najważniejszych sektorach,
tj. nuklearne, wodne, termalne oraz odnawialne źródła energii.

Nasze zespoły są zaangażowane począwszy od nauki i instalacji, aż do utrzymania efektów produkcji.

INŻYNIERIA I R&D

* Mechanika
* proces
* instalacja rurowa
* praca kotła
* mechanika płynów
* inżynieria wodna

GŁÓWNE INSTALACJE

* Projekt instalacji
* Opracowanie graficzne
* Analiza wyposażenia (płyny, ścieżki, wentylacja, kanalizacja)
* Badanie terenu
* Gromadzenie wykazu danych

OBLICZENIA I SYMULACJE

* Wymiar
* Obliczenia
* Opór sejsmiczny

ELEKTRYCZNOŚĆ / AUTOMATYCZNY SYSTEM KONTROLI/OPRZYRZĄDOWANIE

* Funkcjonalna analiza
* Wzór systemu sterowania EAI
* Diagramy pętlowe
* Podłączenie do sterownika programowalnego PLC
* Integracja części zdalnie sterowanych
* Zapis i przetwarzanie danych

DOSTARCZANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

* Zarządzanie dostawą, począwszy od zamówień po zarządzanie projektem
* Kontrola inżynierii sterowania
* Doradztwo techniczne
* Przedsięwzięcia przemysłowe
* Optymalizacja przepływu- „szczupłe zarządzanie”

MECHANIKA/ZAWORY /POWIERZCHNIE WYKONANE Z BLACHY

* Wzór, wymiarowanie, rozwój maszyn i wyposażenia
* Wiedza kinematyczna
* Wiedza na temat przepływów
* Wiedza na temat posługiwania się maszynami
* Wzór projektu

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

* Zarządzanie ryzykiem
* Zarządzanie projektem
* Techniczna kontrola
* Rozwój kontroli konfiguracji