& automatic

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY/ POJAZDY PRZEMYSŁOWE

MADIFF jest w stanie zaopatrzyć Cię w niezbędne źródła uprzemysłowienia na każdym etapie cyklu rozwoju pojazdów. Nasi klienci mogą czerpać korzyści z wiedzy na temat inżynierii (styl, obliczenia, symulacja, elektronika, architektura, itp.), procesów (całkowite procesy, tłoczenie, montaż) jak i wielofunkcyjnych działalności (zarządzanie projektem, konsulting, lepsze wykonanie pracy itp.).

INŻYNIERIA PRODUKTU

STYL

* Architektura
* Główna część i wejścia, wewnętrzne i zewnętrzne wyposażenie
* Mechanizmy, oszklenie, szczelność, widoczność & tylni widok
* Mechanika (układ napędowy, wiedza na temat silników)
* Elektryczność

PROCES INŻYNIERII

* Wiedza specjalistyczna na temat całkowitych procesów montażu karoserii i mechaniczna obróbka skrawaniem, formowanie wtryskowe
* Systemy integracyjne wedle terminu QCSP (jakość, cena, plan, wykonanie)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

* Zarządzanie projektem
* Obliczenie i symulacje (statyka, dynamika, krach, zmęczenie, płyny, prąd termiczny)
* Testowanie/Szacowanie
* Zarządzanie jakością