PRZEMYSŁ MEDYCZNY (Farmacja, Chemia, Biotechnologia, Urządzenia Medyczne)

MADIFF ma ogromne doświadczenie w przemyśle medycznym. Wspomagamy branżę farmaceutyczną dostarczając dodatkowe usługi w następujących dziedzinach:

* Inżynieria i R&D (prace badawczo-rozwojowe)
* Zarządzanie projektem i jakością
* Zarządzanie systemem dostaw