KOLEJ (TRAMWAJE, METRA, LINIE SZYBKIEGO RUCHU)

Od przedprojektu do utrzymania, MADIFF pomaga swoim klientom w rozwoju ich projektów: systemy sygnału, infrastruktury kolei. Prace badawczo-rozwojowe i zarządzanie projektem.

INFRASTRUKTURA

* Cyfrowość
* Trend
* Zarządzanie projektem
* Ryzyko
* Zarządzanie jakością

WIEDZA O PRODUKCIE

* Karoseria
* Systemy elektryczne
* Wewnętrzne i zewnętrze elementy instalacji
* System napędowy
* Elektryczne i elektromechaniczne wyposażenie
* System informacyjny
* Rozwój dysku twardego
* Projekt i budowa stanowiska pomiarowego i kart elektronicznych

WIEDZA O PROCESIE

* Mechanika i elektryka
* Obsługa
* Automatyzacja i robotyka
* Tłoczenia
* Metody instalacji
* Wiedza o industrializacji
* Metody oprzewodowania elektrycznego